Program

Programmet är preliminärt och anpassas efter flygtider och kursens behov.

Ladda hem en kortversion av programmet som Word-dokument här.

Program 

Dag 1. Avgång från Arlanda eller Kastrup 

Ankomst till Kos. Buss från flygplatsen till hamnen i Mastihari där färjan till Kalymnos avgår. Överfarten tar 25 minuter. Ankomst till Kalymnos. Buss från hamnen i Pothia. Ankomst till Hotell Kalydna Island

Dag 2 

Kl. 09:00 – 12:00 Plenum: Välkomst och introduktion till kursen, praktiska upplysningar, presentation av undervisare och deltagare. Gruppindelning.

Grupp: Deltagarna presenterar sig för varandra och formulerar sina förväntningar på kursen.

Kl. 14:00 – 18:00. Kalymnos konceptets innehåll. Vägen till doktorn, genomgång av principer för patientcentrering.

Grupp: Patientspel och handledning med fokus på det positiva.

Kl. 19:30 – Gemensam middag, deltagare och undervisare.

Dag 3 

Kl. 09:00 – 12.00 Plenum: Läkarens två kort och patientens tre kort

Grupp: Patientspel och handledning med fokus på det positiva.

Video-inspelning av patientspel med Patientens del.

Kl. 14:00 – 18:00 Plenum: Att använda känslor som kunskap, att ge kvitton. Genomgång av handledningsschema; Fönstermodellen.

Grupp: Patientspel och handledning enligt Fönstermodelen.

Dag 4 

Ledig dag. Möjlighet för en båttur eller egna utflykter.

Dag 5 

Kl. 09:00 – 12:00 Plenum: Läkarens del och Gemensam del av konsultationen.

Grupp: Video-inspelning och handledning av patientspel.

Kl. 14:00 – 18:00 Plenum: Patientens och läkarens känslor

Grupp: Video-inspelning och handledning av patientspel med Patientens del och Gemensam del.

Dag 6 

Kl. 09:00 – 12:00 Plenum: Svåra och besvärliga patienter. Människans grundvillkor; ångest och smärta.

Grupp: Video-inspelning och handledning av patientspel med Patientens del och Gemensam del.

Kl. 14:00 – 18:00 Plenum: Läkarens rättigheter. Hur mår jag bra i konsultationen och i min yrkesvardag? Gruppfotografi.

Grupp: Video-inspelning och handledning av patientspel med Patientens del och Gemensam del.

Dag 7 

Kl. 09:00 – 12:00 Plenum: Socialt nätverk. Hur mår jag bra i livet?

Grupp: Video-inspelning och handledning av patientspel med Patientens del. Rita en karta med ditt sociala nätverk. Dela dina upplevelser med en kollega från gruppen.

Grupp:

Kl. 14:00 – 18:00 Grupp: Presentation av nätverkskartor.

Professionellt nätverk och personligt säkerhetsnät. Personligt kontrakt. Kursutvärdering.

Kl. 20:00  Middag på restaurang Linaria.

Dag 8 

Hemresa.