SFAMs podcast om konsultation

Patientcentrerad samtalsmetodik med Staffan Ahlkvist
En patientcentrerad konsultation har visat sig förbättra både patientens upplevelse av vården och ge mer säker och effektiv vård. I det här avsnittet berättar Staffan Ahlkvist om hur det går till, vad …