Coronavirus och Kalymnoskurs maj 2020

Bästa kollega,
Coronafrågan påverkar också Kalymnos kurserna i maj. Det finns ingen känd corona smitta på Kalymnos just nu, men vi vet inte hur det kommer utveckla sig. Vi måste emellertid vara förberedda på allt. För att minskar kostnader för oss alla vid eventuella reserestriktioner från din arbetsgivare eller regeringen vill vi gärna erbjuda er några alternativ.