Boosterkurs i Sverige – 30 nov – 1 dec 2022

Datum och plats: 30 november – 1 december 2022 , Steningevik Konferens. Internat.

Kursledare: Sofia Hellman, Staffan Ahlkvist, Tina Nyström Rönnås

Kursbeskrivning: Konsultationskurs. 2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen).

Kursen börjar den 30 november 2022 kl. 9.30 och slutar den 1 december 2022 kl 15.30.

Boende: Kursen ges i internatform på vackra Steningevik Konferens. Goda kommunikationer, nära Arlanda mitt emellan Stockholm och Uppsala. Internatkostnaden ingår. https://steningevik.se/hitta-hit/

Kostnad: se hemsidan p-stiftelsen,

Anmälan på hemsidan Provisialläkarstiftelsen som anordnar kursen