Boosterkurs i Sverige – 30 nov – 1 dec 2021

Datum och plats: 30 november – 1 december 2021 , Steningevik Konferens. Internat.

Kursledare: Jan-Helge Larsen, Staffan Ahlkvist, Bernd Sengpiel, Sofia Hellman

Kursbeskrivning: Konsultationskurs. 2 dagars internat. Kortare teoripass i helgrupp varvas med praktiska övningar i smågrupper med direkthandledning på konsultationsfärdigheter. Under kursens använder vi oss av bekanta och nya pedagogiska metoder (Konsultationens fem kort, Makro-Mikro-handledning och Fönstermodellen).

Kursen börjar den 30 november 2021 kl. 9.30 och slutar den 1 december 2021 kl 15.30.

Boende: Kursen ges i internatform på vackra Steningevik Konferens. Goda kommunikationer, nära Arlanda mitt emellan Stockholm och Uppsala. Internatkostnaden ingår. https://steningevik.se/hitta-hit/

Kostnad: 5375 kr + moms (inklusive internat)

Anmälan på hemsidan Provisialläkarstiftelsen som anordnar kursen